• by cagri

Bunları biliyor muydunuz? 🧐

Son yıllarda yeşil çay, kalp ve damar hastalıklarını önlemede etkisi üzerine yapılan araştırmalarla oldukça popüler 👩🏻‍🔬

Yapılan araştırma, 3625 (1371 erkek, 2254 kadın) katılımcıdan oluşmakta ve %95’i 40 yaşın üzerindedir 👩🏻‍💻

👩🏻‍🔬Yeşil çay tüketimi (günde iki fincan olmak üzere) sonucunda katılımcılarda elde edilen sonuçlar:

🧬Serum total kolesterol ve trigliserit konsantrasyonları azalmış 🌱
🧬Yüksek lipidrotein kolesterol konsantrasyonları azalmış 🌱
🧬Düşük yoğunluklu ve çok düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol-terol konsantrasyonları artmıştır 🌱

(Kaynak: Cross sectional study of effects of drinking green tea on cardiovascular and liver diseases // K Imai ve K Nakachi
) 📚

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *